Young Perfect B.V.

Privacy Statement & Disclaimer

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de website van Young Perfect, webpagina’s in beheer van Young Perfect of die Young Perfect gebruikt (zoals onze social mediakanalen) en andere (mobiele) applicaties, technische platforms etc. (‘Digitaal Kanaal’), vallen onder dit Privacy Beleid & Disclaimer. De bedoeling van dit Privacy Beleid is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens zullen verwerken. Young Perfect zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Dat klinkt mooi, maar is ook echt zo! Young Perfect behoudt zich daarnaast het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Algemene gegevens

Van alle bezoekers van een Digitaal Kanaal, dus ook van jou, worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om de websites en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, meest bezochte pagina’s, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Young Perfect gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Verwerken van gegevens

Young Perfect verwerkt gegevens aan haar verstrekt via een Digitaal Kanaal voor het doel waarvoor ze worden verstrekt. Dus als je jouw contactgegevens achterlaat na een sollicitatie, worden deze contactgegevens enkel door onze Corporate Recruiter gebruikt om contact met jou op te nemen. Young Perfect zal je persoonsgegevens dus niet verkopen of verstrekken aan derden of je aanschrijven om bepaalde producten of diensten te verkopen.

Solliciteren

Young Perfect neemt elk jaar veel nieuwe en goede mensen aan. Je kunt solliciteren via een Digitaal Kanaal. Als je een sollicitatieformulier invult, een cv aanlevert of Young Perfect benadert via een Digitaal Kanaal, geef je daarmee expliciet en ondubbelzinnig toestemming aan Young Perfect om je persoonsgegevens te verwerken en je eventueel te benaderen voor een eventuele (toekomstige) vacature.

Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt maar sommige gegevens hebben we nodig om je reactie in behandeling te kunnen nemen. We verwerken jouw persoonsgegevens met als doel een eventuele indiensttreding of samenwerking te onderzoeken. Hierdoor kunnen we jou van een zo spoedig mogelijke respons voorzien met betrekking tot jouw verzoek, bijvoorbeeld een sollicitatie, vraag en/of opmerking. Young Perfect zal jouw persoonsgegevens adequaat beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels gedrags-, beveiligings- en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Wil je je persoonsgegevens bij Young Perfect verwijderen? Dan kun je hier op elk gewenst moment een verzoek toe doen. Je kunt je verzoek richten aan onderstaand e-mailadres. Young Perfect zal je verzoek zorgvuldig behandelen en onderzoeken of en tot welke mate we zo snel mogelijk aan je verzoek kunnen voldoen. Let op, het kan dus zijn dat we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen omdat er een ander zwaarder belang is om deze nog te bewaren. Als je bijvoorbeeld bij ons gewerkt hebt, kunnen we niet zomaar alle gegevens verwijderen, maar moeten we dit van de wet een paar jaar bewaren.

Jouw communicatie en gebruik van een Digitaal Kanaal

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je naar Young Perfect stuurt. Zorg dat je dat op een veilige en vertrouwelijke manier doet. Als je een Digitaal Kanaal gebruikt, bijvoorbeeld op de website surft, zorg er dan voor dat je het functioneren van de website niet in gevaar brengt. Beperk graag de grootte van de gegevens die je stuurt.

Digitale Kanalen en Derden

Let op, dit Privacy Beleid & Disclaimer richt zich op de gegevens die Young Perfect verwerkt of verstrekt. Als het platform van andere bedrijven wordt gebruikt voor communicatie, zoals Facebook, LinkedIn en dergelijke, zouden deze andere bedrijven ook toegang kunnen hebben tot de gegevens. Wij vinden zulke platforms en websites handig en efficiënt, maar willen deze liever niet gebruiken voor het delen van gevoelige informatie.

Het gebruik van platforms en andere websites dan die in beheer van Young Perfect, zoals Facebook of LinkedIn, is in principe jouw keuze. Young Perfect heeft geen invloed op het privacy beleid van de bedrijven achter deze platforms en websites. De gegevens die Young Perfect van jou ontvangt, vallen uiteraard wel onder dit Privacy Beleid & Disclaimer; dezelfde gegevens die de andere bedrijven beheren dus niet.

Gegevens die je verstuurt naar Young Perfect bewaren we hier in Nederland of in een ander land in de Europese Unie. Gebruik je zo’n platform van een derde (zoals Facebook), dan kunnen die gegevens ook bewaard worden op een server in Amerika of een land buiten de Europese Unie.

Disclaimer

Let op, we doen ons best om de juiste informatie via een Digitaal Kanaal aan je te verstrekken. Het kan echter wel zo zijn dat er een foutje is of wordt gemaakt. Wij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via een Digitaal Kanaal. Geen van de informatie gegeven via een Digitaal Kanaal is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Young Perfect aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via een Digitaal Kanaal. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze Digitale Kanalen zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de Digitale Kanalen (tijdelijk) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

Een Digitaal Kanaal kan links bevatten naar websites van anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze websites.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Young Perfect of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Young Perfect. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Young Perfect.

Vragen

Young Perfect

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze ontwikkelingen.

<